Jour- och familjehem

Jazira Home Of Care erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Barn och ungdomar som flyttar till familjehem gör det för att de befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra professionella och erfarna konsulenter och handledare ger  fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt. Jazira Home Of Care har stor erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn. Läs mer!

  

 

 
Vuxenutbildning

Investera i din framtid - satsa på utbildning

Jazira Home Of Care AB bedriver kommunal vuxenutbildning och utbildning för svenska för invandrare och den delen av verksamheten heter Sigma Academy. Sigma Academy är en skola i centrala Västerås som finns för vuxna elever som söker utbildning för personlig och/eller yrkesmässig utveckling. Vi erbjuder utbildning för de som vill studera svenska för invandrare, SFI, grundläggande allmänna kurser och gymnasiala kurser. För att uppnå god kvalitet i vår verksamhet arbetar vi aktivt med elevinflytande, värdegrund och flexibilitet. Vi har utbildade och behöriga lärare som leder undervisningen och är ditt stöd under studiernas gång. Läs mer!